Spoločnosť GERMANIZOVAŤ, jedinú PRAVDU v TV ukazovať!

... sledujeme pád do priepasti germanizácie, ktorá vedie k zániku skutočného života.

Všade okolo nás sa rozprestiera chladná ruka korporácií, ktorá nám odcudzuje našu dušu a prináša iba prácu v montovniach, kde sa naše sny kúria v mori skrutiek a ozubených kolies. Život sa stal len obyčajným tieňom toho, čo kedysi bývalo, a nádej na slobodu sa rozplynula ako dym z cigary.

A napriek tomu stále zostáva iskrička nádeje, svetlo, ktoré preráža temnotu. Niektorí z nás odmietajú podriadiť sa osudu a hľadajú cestu k slobode, aj keby to malo znamenať riskovať všetko. Je čas vzoprieť sa utrpeniu a vykročiť smerom k tomu, čo ešte zostáva z našej ľudskosti.